گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / اطلاع رسانی / هدف کلی رشته طراحی ودوخت

هدف کلی رشته طراحی ودوخت

هدف کلی رشته طراحی ودوخت 
تربیت فردی است که بتواند درکنار هنرمند (طراح) قرارگیرد وروند خلق اثرهنری (طرح یک لباس) راتسریع کند. وبرای نیل به هدف فوق هنرجو
باید زیر نظر هنرآموز قادر به انجام فعالیت های تعیین شده باشد.

قابلیت های لازم جهت موفقیت دررشته

وجودذوقوسلیقهواستعداد جهت ابداع ونوآوری درپدید آوردن طرح های متنوع لباس ورنگ بندی آن هنرجویان دراین زمینه باالگو سازی به روش

مسطح وبا دوخت انواع دامن وبلوز وپیراهن باجدیدترین متددهای روزآشنامیشود وهمچنین باچگونگی مدسازی ( ژورنالسازی ) درزمینه ی  طراحی ولباس ورنگ بندی آن  باتوجه به موقعیتهای شغلی را فرا میگیرد.

مهارت های اکتسابی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان باگذراندن ۳۶واحد درطی۹۶ساعت درهفته درطول دوسال مهارتهای ذیل رافرا می گیرند.

* عناصروکیفیت های بصری  رادربرشهای گوناگون به کارمیگیرند.

* کنتراست های رنگی دررنگ بندی طرح های متنوع لباس به کارمی گیرند.

* دامن های موزون ، بلوزهای مختلف بایقه های شکیل،پیراهن های متنوع برای سایزهای مختلف آماده می کنند.

* طرح های متنوع لباس راطراحی واجرا می کنند.

* ازتبدیل لیف تانخ وپارچه آشنا می شوند.

* مدل های متنوع سرویس خواب کودک،انواع عروسک وسیسمونی نوزاد تادوساله رادرطرح های متنوع وزیبا تهیه می کنند.

* باسیرتحول هنر از دوره غارنشینی تاهنرمعاصرآشنا می شوند.

زمينه ها و عناوين شغلي رشته‌ي مذكور 

* طراحی مد لباس

* سرپرستآموزشگاهخیاطی
* سری دوزی پوشاک

* سیسمونیدوزی

ادامه تحصیل

هنرجویان پس ازفراغت ازتحصیل هنرستان می توانند باشرکت درکنکور کاردانی پیوسته در  آموزشکده به ادامه تحصیل تامقطع کاردانی وسپس در  مقطع کارشناسی و بالاتر ادامه تحصیل دهند.

جدول دروس رشته طراحي و دوخت

 

سال دوم

رديف

نام درس

نظري

عملي

۱

ادبيات فارسي (۲)

۲

۰

۲

تربيت بدني (۲)

۰

۱

۳

طراحی (۱)

۰

۴

۴

تعليمات ديني و قرآن (۲)

۳

۰

۵

مبانی هنرهای تجسمی

۱

۳

۶

رياضي (۲)

۴

۰

۷

زبان خارجه (۲)

۲

۰

۸

زبان فارسي (۲)

۲

۰

۹

تاریخ هنر ایران

۲

۰

۱۰

عربي (۱/۲)

۱

۰

۱۱

دوخت (۱)

۰

۲

۱۲

الگو (۱)

۱

۲

۱۳

تاریخ معاصر ایران

۲

۰

سال سوم

رديف

نام درس

نظري

عملي

۱

جغرافیای عمومی و استان

۳

۰

۲

تاريخ هنر جهان

۲

۰

۳

مبانی و کاربرد رایانه

۱

۱

۴

تربيت بدني (۳)

۰

۱

۵

تعليمات ديني و قرآن (۳)

۳

۰

۶

عربي (۲/۲)

۱

۰

۷

الیاف نساجی

۲

۰

۸

طراحی اندام و لباس

۱

۳

۹

رنگ شناسی تخصصی لباس

۱

۲

۱۰

الگو دوخت لباس کودک (۱)

۱

۱

۱۱

الگو (۲)

۱

۳

۱۲

دوخت (۲)

۱

۲

۱۳

آمادگی دفاعی

۲

۰

۱۴

کارآموزی

۰

۲