گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / آموزش / هدف کلی رشته طراحی ودوخت

هدف کلی رشته طراحی ودوخت

تربیت فردی است که بتواند درکنارهنرمند(طراح)قرار گیرد وروندخلق اثرهنری (طرح یک لباس)راتسریع کند.وبرای  میل به هدف فوق هنرجو

بایدزیرنظرهنرآموز قادربه انجام فعالیت های تعیین شده باشد.

قابلیت های لازم جهت موفقیت دررشته

وجود ذوق وسلیقه واستعداد جهت ابداع ونوآوری درپدید آوردن طرح های متنوع لباس ورنگ بندی آن هنرجویان دراین زمینه باالگو سازی به روش

مسطح  و با دوخت انواع دامن و بلوز و پیراهن با جدیدترین متددهای روزآشنا می شود و همچنین باچگونگی مد سازی ( ژورنال سازی ) درزمینه

ی  طراحی و لباس و رنگ بندی آن  با توجه به موقعیت های شغلی را فرا می گیرد.

مهارت های اکتسابی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان باگذراندن ۳۶واحد درطی۹۶ساعت درهفته درطول دوسال مهارت های ذیل رافرامی گیرند.

* عناصروکیفیت های بصری  رادربرشهای گوناگون به کارمی گیرند.

* کنتراستهای رنگی دررنگ بندی طرح های متنوع لباس به کارمی گیرند.

* دامن های موزون ، بلوزهای مختلف بایقه های شکیل،پیراهن های متنوع برای سایزهای مختلف آماده می کنند.

* طرح های متنوع لباس راطراحی واجرا می کنند.
* ازتبدیل لیف تانخ وپارچه آشنا می شوند.

* مدل های متنوع سرویس خواب کودک،انواع عروسک وسیسمونی نوزاد تادوساله رادرطرح های متنوع وزیبا تهیه می کنند.
* باسیرتحول هنرازدوره غارنشینی تاهنرمعاصرآشنا می شوند.

زمينه ها و عناوين شغلي رشته‌ي مذكور

* طراحی مد لباس

* سرپرست آموزشگاه خیاطی
* سری دوزی پوشاک

* سیسمونی دوزی

 

ادامه تحصیل

هنرجویان پس ازفراغت ازتحصیل هنرستان می توانند باشرکت درکنکور کاردانی پیوسته در  آموزشکده به ادامه تحصیل تامقطع کاردانی وسپس در

مقطع کارشناسی و بالاتر ادامه تحصیل دهند.

 

مشاهده بیشتر

آموزش دوخت مانتو ساده

آموزش دوخت مانتو ساده ایده ما برای مانتو  ترکیب جنسیت های متفاوت در یک طرح است که …